Dutch Classic Yacht Regatta 2021 Startpagina

?? 28 juli tot en met 1 augustus 2021 HELLEVOETSLUIS ??

praktische zaken

Praktische tips

Alle schepen meren af in de Haaven, er is geen specifiek havenplan.
In de Haaven meren de kleinere schepen af zo dicht mogelijk bij de brug, de grotere schepen worden geacht dichter bij de haveningang af te meren met de steven naar buiten gericht.
Sluit goed aan en laat geen gaten ontstaan. Op de kade lopen 5 havenmeesters die U de helpende hand bieden. Volg hun aanwijzingen goed op. Help elkaar met draaien en geef daarvoor ruimte aan de grote schepen.
Een deel van de Oostkade is bestemd voor de Old Gaffers, houdt dit deel voor hen vrij.
Bij klachten of calamiteiten verzoeken wij U deze aan de organisatie of de havenmeester te melden .
Gedurende de DCYR zijn er veel schepen in de haven. We vragen u om zorgvuldig om te gaan met elkaar en met elkaars schepen.

In verband met de veiligheid wijst het bestuur op de volgende punten:
- De schipper is te allen tijden verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn schip en de bemanning
- Aanwijzingen van de havenmeesters moeten direct opgevolgd worden
- Aan boord van de schepen en op de steigers mag onder geen beding open vuur aanwezig zijn.
- Ieder uur (U+30) wordt door Post Dordrecht een lokaal weerbericht gegeven (marifoonkanaal 25).
- Het startschip luistert tijdens de wedstrijden uit op marifoon kanaal 10 en kanaal 7
- De deelnemers wordt verzocht tijdens openingstijden van de brug niet af te varen of de haven binnen te lopen en de doorvaart vrij te houden.

- bij afmeren de steven naar de ingang van de haven richten.

Openingstijden brug:
0.800 13.00 18.00
09.00 14.00 19.30
10.00 15.00 20.30
11.00 16.00 21.30
11.30 16.30

Naast de tent staat een toiletunit en een douchewagen. Deze is bedoeld voor de bezoekers van de evenement. Daarnaast zijn er douchegelegenheden onder de brug in de Haaven, nabij de Vuurtoren aan het strand en aan de Koopvaardijhaven in de nabijheid van sluis in het kanaal.

De DCYR organisatie is bereikbaar via mobiel:
06 20000104 Maarten Sinaasappel
06 19200984 Marcel van Loosbroek
De lokatiemanager is Frans van Baal 06 30095374

fotofoto