Dutch Classic Yacht Regatta 2023 Startpagina

Van 26 juli tot en met 30 juli 2023 in HELLEVOETSLUIS

DCYR regelement

 De eindverantwoordelijke opvarende is de schipper, dit kan de eigenaar van het deelnemende jacht zijn maar dat is niet noodzakelijk (bij aanmelding aangeven).

De DCYR, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direkt of indirekt kan ontstaan voor, tijdens, of na de wedstrijden.

Veiligheids- en reddingsuitrusting

De World Sailing 2021-2024 voorschriften zijn:

De bemanning van de deelnemende schepen wordt gewezen op RRS 1.2 (Lifesaving Equipment and Personal Floatation Devices)

Elke deelnemer is individueel verantwoordelijk voor het dragen van een reddingsvest aangepast aan de actuele weersomstandigheden.

In het bijzonder moet een reddingsvest en een veiligheidsgordel gekoppeld aan een veiligheidslijn gebruikt worden onder de volgende omstandigheden:

 • tussen zonsondergang en zonsopkomst
 • indien alleen aan dek
 • indien gereefd is
 • bij ware wind >25 knopenbij zicht < 1 nm
 • bij afwezigheid van een zeerailing (zie aanvulling)

Het aantal opvarenden mag niet groter zijn dan het aantal waarvoor het schip is ontworpen, en overeenkomen met het aantal reddingsmiddelen.

Verklaring verantwoordelijkheid en risico-acceptatie van de schipper

RRS 4 (Decision to Race):

De verantwoordelijkheid voor de beslissing om deel te nemen aan een wedstrijd of het voortzetten daarvan is uitsluitend aan de schipper.

Zeilen is door de aard van de sport onvoorspelbaar en daarom inherent risicovol. Door deelname accepteert elk bemanningslid dit risico en gaat akkoord met het volgende:

 1. Zij zich bewust zijn van het risico van de sport en zij de verantwoordelijkheid accepteren voor blootstelling van zichzelf, de bemanning en de boot aan deze inherente risico's door deel te nemen aan het evenement.
 2. Zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid, de bemanning, de boot en de andere eigendommen, zowel op het water als op de wal.
 3. Zij de verantwoordelijkheid accepteren voor enige verwonding, schade en verlies veroorzaakt door hun eigen handelen of tekortkomingen.
 4. Hun boot in goede conditie is , uitgerust is voor het zeil evenement en zij fysiek in staat zijn om deel te nemen.
 5. Dat de door de organisatie verschafte faciliteiten, reddingsboten, officials en vrijwilligers hen niet ontslaat van de eigen verantwoordelijkheid.
 6. Dat de door de organisatie ter beschikking gestelde hulpboten zich beperken tot het verlenen van assistentie in geval van extreme weersomstandigheden, voor zover als praktisch haalbaar onder de gegeven omstandigheden.
 7. Zij verantwoordelijk zijn voor de opgave dat de boot volledig is uitgerust en voldoende zeewaardig om extreme weersomstandigheden te doorstaan, en verklaren dat de bemanning voldoende is in aantal, ervaring en in fysieke conditie is om zulke weersomstandigheden het hoofd te bieden. En tevens dat de veiligheidsuitrusting in goede staat is, opgeborgen is en dat de keuringsdatum niet verlopen is en dat dit bekend is aan de bemanning.
 8. Zij zich ervan bewust zijn dat een boot zonder zeerailing of een zeerailing die niet volledig voldoet aan de ISAF regels een extra risico vormt (zie aanvulling).
 9. De veiligheid van een jacht en haar bemanning uitsluitend en onvervreemdbaar de verantwoordelijkheid is van de persoon die de eind verantwoordelijkheid aan boord draagt: de schipper. Hij/zij doet zijn/haar best om zich te overtuigen dat het jacht in goede conditie verkeerd, zeewaardig is en bemand wordt door ervaren opvarenden, die een vaardigheidstraining hebben ondergaan en fysiek in staat zijn slechte weersomstandigheden te trotseren. Hij heeft zich verzekerd van de gezonde staat van de romp, rondhouten verstaging, zeilen en de gehele tuigage. Hij controleert of de veiligheidsuitrusting in orde is, goed is onderhouden en is opgeborgen, en tevens dat de bemanning op de hoogte is waar deze zich bevinden en weet hoe ze dienen te worden gebruikt. Hij wijst een lid van de bemanning aan die zijn verantwoordelijkheden overneemt indien hij zelf niet meer in staat is die te dragen.
 10. De deelnemende boot verplicht is om een geldige verzekering te hebben afgesloten en in het bijzonder een WA dekking te hebben met een minimum dekking van € 2.000.000 per gebeurtenis.

Aanvulling op de regels tbv klassieke jachten

Het is bekend dat veel klassieke jachten gebouwd voor de introductie van de ISAF Special Regulations niet volledig kunnen voldoen aan de structurele eisen. Eigenaren van jachten die niet volledig voldoen worden verzocht om hun uiterste best te doen om zoveel mogelijk aan die eisen tegemoet te komen, met bijzondere aandacht voor de kuip (3.09) kajuitingang en dekluiken (3.08), preekstoel, scepters en railing (3.14). Boten zonder railing moeten dit aangeven bij aanmelding om dispensatie te krijgen. Deze dispensatie ontslaat de deelnemer niet van de hiervoor genoemde verantwoordelijkheden.

Indien een boot, die niet uitgerust is met een preekstoel, scepters of lifelines, wil deelnemen moet deze verzoeken om dispensatie waarbij de schipper moet verklaren dat alle bemanningsleden voorafgaand aan de wedstrijd volledig geinformeerd zijn over de MOB procedure en het correcte gebruik van het veiligheidsharnas en lijn en reddingvesten en voorgelicht zijn waar de bevestigingspunten voor de veiligheidslijn zich bevinden. En dat zij verplicht zijn deze te gebruiken en te dragen bij activiteiten aan dek voor, tijdens en na de wedstrijd.

 

fotofoto